مرغ شهوت و پیرزن فیلم سوپر بکون بکون

Views: 772
جوجه شهوانی می خواست سرگرم کننده تر باشد ، زیرا صاحبش به دعوت پیرمردی در خانه ای بزرگ فیلم سوپر بکون بکون و ثروتمند ظاهر شد. اما او برنامه های دیگری برای او داشت ، به همین دلیل او را به شنا در استخر داد و او لباس شنا را پاره کرد و آن را در دهانش گذاشت تا او مستقیماً در کنار او ایستاد. جوجه مکیده ، با زحمت دهانش را در آغوش گرفت و دید که چگونه سعی می کند پیرمردی را از بالا خوشحال کند ، وقتی که آماده شد اسپرم غلیظی را در گربه اش ریخت.