مجازات شدیدی ادرس کانال فیلم سوپر در مقابل متقلب

Views: 748
ویکا در خانه نشسته بود که دوست لنکا با خبر غمناک در خانه ویکا تماس تلفنی گرفت. این زن با چشمان خود دید که چگونه تسمن با یک زن غیرقابل فهم در حال فشردن است و سپس به همراه او وارد راهرو ادرس کانال فیلم سوپر شد و در آنجا مدت طولانی ناپدید شد. همسر که با خیانت از خیانت روبرو شد ، به ماجرای دردناک دوستش گوش داد ، که انتقام سخت و بی رحمی به دنیا آورد. در گذشته قهرمان یک شهر سبزه بلند در جهانگردی ورزشی ، پدر این کوهنورد به دختر یاد می داد که پیچیده ترین گره ها را ببندد ، که حتی از آن هری هود دینی نتوانست خارج شود. اما شبه فوبیا از این ترفند کوچک غافل بود ، بنابراین او به سرعت به بازی های جدی در رختخواب اعتراف کرد ، که در نهایت منجر به یک انتقام جویی خرد کننده در مقابل چشمان او شد.