چک با خنده تند و زننده توطئه عکس و فیلم سوپر و سکسی کرد

Views: 760
کلاهبردار چک متوجه یک دختر سکسی با هاها شد. مارتین از داشتن دوست پسر نمی ترسد زیرا همیشه به بهانه تیراندازی برای آژانس مدلینگ می چرخد. نیکول به راحتی طرح می شود زیرا زن زادگاهش را ترک کرد و در کنار آقا سکه ای بدست آورد و به عنوان معلم کار می کرد. یک مرد خوش ذوق 300 یورو می دهد تا جلوی دوربین قرار بگیرد ، اما وقتی زن جوان را چهره به چهره می بیند ، کف دست خود را سیلی می زند و برای رابطه جنسی پول عکس و فیلم سوپر و سکسی بیشتری به او می دهد. قرقره معتبر موافق است ، زیرا او می خواهد لعنتی کند ، و در این صورت پول یک جایزه دلپذیر علاوه بر حواس است. حسادت مراقب باید کوروا را با دقت پاره کند تا چشمانش خیانت نبیند.