پاهای چشمگیر از فیلم سوپر خارجی ها اگزوز نجات یافت

Views: 114
پاهای زیبای او آخرین راه برای اخراج کارمند است. بلوند روی فرش کنار سرآشپز است که قرار است از دردسرش برآید. زیبایی از اعتیاد بدون رئیس خبر دارد ، بنابراین او جوراب های کوچک جدیدی دارد ، کفش های جدید تمیز و لباس های زیر را روی پاهای خود تمیز می کند. فقط پای زنان می تواند قلب یک تاجر سرد و معقول را ذوب کند. اساساً خوش منظره ، لطیف ، بوی شیرین ، صاف و خمیده و بدون ذرت. فیلم سوپر خارجی ها رئیس می بیند که چگونه یک زن گرسنه در طول کدها در یک صندلی کوچک می شود و پاهای او را می کوبد. او به خاطر تهمت افسرده است و از این رو برای او بسیار مهم است - احترام یا کار!