شرکت در یک مهمانی فیلم سوپر خلیجی نوسان

Views: 1951
دو خواهر جوان زیبا که از کودکی با یکدیگر در حال رقابت هستند ، تصمیم می گیرند بررسی کنند که در میان آنها چه کسی در جنگ جنسیت پیروز شده است ، و به عنوان همسر خدمت می کند. در مواجهه با حقیقت ، مردان ، پس از کمی تردید ، قبول می فیلم سوپر خلیجی کنند که در یک مهمانی نوسان پذیرایی شرکت کنند ، و کاملاً مسلح بیایند ، برهنه در رختخواب دراز بکشند و اعضای جنگجو را به سقف هدایت کنند. هر کس با مرد غریبه سوار می شود ، خواهران با خشونت بالای مردان خود می پرند ، نمی خواهند چیزی به یکدیگر ببخشند ، و مردان مشتاق هر کاری که می کنند برای کمک به آنها انجام می دهند ، و شرکای خود را از داشتن اعضای قوی متوقف می کنند.