همه سوراخ ها فیلم سوپر توپ ایرانی رنگ آمیزی شده اند

Views: 944
یک مورخ دو قطعه جوجه داغ را از کلاس به نمایشگاهی از پرتره های لزبین می آورد و دختران کوچک در شاهکارها می خندند و مسخره می کنند ، فیلم سوپر توپ ایرانی بنابراین یکی از آنها به نمایشگاه شباهت های فال می رود. معلم دانش آموز باورنکردنی را در تمام سوراخ ها قرار می دهد ، و دیگری اطلاعات مربوط به هر بوم را جداگانه جمع می کند.