به عکس سکسی و سوپر یک خانه ی کشور رفتیم

Views: 302
این دو زوج مدت هاست که با خانواده ها دوست هستند. آنها تصمیم گرفتند که تعطیلات با هم داشته باشند و به خانه ای از کشور رفتند. آنها پس از تهیه غذا و آتش زدن شومینه ، در صندلی های راحتی قرار گرفتند. سرگرمی نبود ، بنابراین آنها بی سر و صدا شراب نوشیدند و به موسیقی گوش فرا دادند. در یک لحظه ، جولیا سر خود را چرخاند ، به دوست خود نگاه کرد ، به زمین افتاد و خدمات پسرش را گرفت. ایرینا آنقدر توسط این شغل کنار گذاشته شد که شروع به رشد ویژگی های یک زن مشتاق کرد. باید بگویم ، او چیزهای عکس سکسی و سوپر زیادی در مورد عضلات می داند و این کار را با شادی کمتری نسبت به جولیا انجام داد. اسکندر با خوشحالی لبخند زد و دو انگشت را روی یونی جولیا گذاشت. با دیدن او هیجان زده شد ، ایرا تصمیم گرفت به همراه دوستش ادامه دهد.