استاد برده فیلم سوپر خارجی داستانی گناهکار را مجازات کرد

Views: 455
هاهال کریستین اسکات اشتباهی را که دوست دخترش در آخرین دیدار با دوستانش مرتکب شده فیلم سوپر خارجی داستانی ، فراموش نکرده است. تامی با دوست دخترش در زیر مردی که می خواست برده مقصر را مجازات کند ، در اتاق ظاهر شد. او عیار بلوز را با نوار گسترده می پیچید و نواحی بیرونی را دست نخورده می گذاشت. پسر با عرق و ترس خیس شده است ، با هیجان سینه ، پسر قصد دارد با پوست پوست خود شلاق بزند تا زمانی که زن عذرخواهی کند ، و عوضی مشاجره می کند و سادیست با لرزش شدید عمل می کند. هنگامی که کریستین به پایان رسید ، آزار دهنده متوقف نمی شود ، زیرا دوست دختر در گلوی اکسترنس می نویسد ، هوشیاری و تلخی را از دست می دهد و قادر به متوقف کردن اعدام نیست.