نوزی ایرینا همه چیزهای جدی را فیلم سوپر سکسسی شروع کرد

Views: 495
جوجه دلخراش به رایانه دوست پسر ایرینا که با او به تازگی برای بورس تحصیلی جمع شده بود پرواز کرد و به طور غیر منتظره ای با عکس های مستهجن به یک بایگانی پنهان افتاد. با نگاهی به تصاویر ، مشک او چند صد وراث گرفت ، که هر کدام قادر به عکس گرفتن بودند ، و سپس به مجموعه "توت فرنگی" خود افتخار می کرد. برای ترتیب یک ترور جدی یا انتقام جویی برای یک مارک تجاری ، پس فیلم سوپر سکسسی از آن دلهره کاتی مرد او به کرم تبدیل می شود؟ ورزش ها راه دوم را برای موفقیت عدالت انتخاب کردند و فیلمبرداری جوان مستهجن واقعاً آن را نمی خواست ، زیرا دختر همه چیز را رها کرد!