لعنتی واقعی گایشجنده

Views: 369
اخیراً جسیکا در یک مجله خواند که یک زن حداقل روزانه چندین بار برای رسیدن به اوج یا به کمک پسری نیاز دارد. اما تا به امروز ، او همسایه گایشجنده ای را پیدا می کند که دیگر نیازی به استمناء ندارد و اکنون یک لعنتی واقعی است