هیچ مردی برای مدت طولانی عکس سوپر کوس کون

Views: 24
زیبایی تنهایی می خواست حمام کند ، اما دید که آب جاری از لوله وجود ندارد. او تماس گرفت تا آنجا باشد و درخواست ارسال لوله کش را داشت! قهرمان جبهه لوله کشی نیم ساعت بعد عکس سوپر کوس کون وارد شد و به یک رویداد قطعی از زرد فرفری تبدیل شد! او پس از تجزیه و تحلیل همه چیز ، گفت که لازم است لوله ها تمیز شود ... کانال! چیز کوچک تصفیه شده بی معنی بود ، و او فقط متوجه پاهای خود در چرخش بیش از جرثقیل منفعل شد. اما طبیعت تأثیر خود را داشته است: او مدت طولانی مرد نداشته است ، اما در اینجا او چنین احمق است! بنابراین او بعد از اینکه متوجه شد عمق کانال مقعد او چیست و آیا مجبور است آن را با یک ابزار فولادی تمیز کند ، بررسی کرد!