مادر ناپدری آینده نگر به فیلم پورن و سوپر جای کباب ، انتقام Nimbo Skyla Nova را گرفته است

Views: 663
مدیر اصلی Nimbo Skyla Nova تلاش می کند از عاشق یک مادر جدید اجتناب کند ، اما اصرار دارد که با والدین ملاقات کند. بستر انتقامجو مرغ را زیر دامن مخصوصاً كوتاه قرار نمی دهد تا نامادری آینده را در فیلم پورن و سوپر وضعیت بدی قرار دهد. این مرد در خیابان کباب می کرد و از دیدن بیدمشکهای تراشیده دانش آموز دیدن می کرد و سعی می کرد زن جوان را سرخ کند و دمای بالای رحم را روغن کند. با غلبه بر ننگ این زن ، مرد متکلم یک سوسیس درست شده را به ساندویچ سگ داغ تبدیل می کند و کودک متکبر را دعوت می کند تا یک وعده غذایی خاص را بچشد.